'...heb collega's op een andere manier ervaren...'   '...wist niet dat ik zoveel kon !...'   '...heel creatief en verrassende invalshoeken...'   '...dat er een teamgeest kan zijn...'

circus allen

Kan in combinatie met optreden als afsluiter

Ik circus, hij circust, wij circussen !?
Niet om te kijken, maar om zelf te DOEN !
Beweging, expressie, fysieke & mentale grenzen verleggen, creativiteit, samenwerken...
Een combinatie die verrijkend werkt voor elk individu en elke groep, via samenspel & oefening maken we ons allerlei technieken eigen,
lichaamscontrole troef (ontspannen in de inspanning) en vooral veel spelplezier en succeservaringen.

VORMGEVING

Open piste:    initiatie waar de deelnemers kunnen komen en gaan (evenementen, scholen, bedrijven...)
                       Enkel in combinatie met optreden als afsluiter !
Workshop:
   waar in groep wordt doorgewerkt rond een bepaalde techniek.
                       (jongleren, piramides, clownerie, diabolo, éénwieler, stelten, koorddansen,...) 

CIRCUS ALS MIDDEL:

Een sessie kan met meer of minder accent op specifieke DOELSTELLINGEN.
1. Motorisch:                     Iets kunnen, fysieke & mentale grenzen verleggen en zo zelfvertrouwen sterken.
                                            Dit niet via dril maar spelmatig en door educatieve (hulp-)oefeningen aan te bieden.
2. Creativiteit:                    Pistes aanbieden om aangeleerde technieken een eigen KARAKTER te geven.
3. Sociale vaardigheden: Groepsbesef, samen sterk-samen durven (respect voor groep is prioritair),
                                            kijken naar anderen, vertrouwen opbouwen (geven & ontvangen) dmv partnerwerk.
4. Expressie:                     Durven tonen voor groep (trage opbouw van tonen in kring tot ziels alleen!)

________________________________________________________________________________

circus docent

Beweging, expressie, fysieke & mentale grenzen verleggen, creativiteit, samenwerken...
Een combinatie die verrijkend werkt voor elk individu en elke groep, via samenspel & oefening maken we ons allerlei technieken eigen,
lichaamscontrole troef (ontspannen in de inspanning) en vooral veel spelplezier & succeservaringen.

Eerst een lijf met voeling en vertrouwen opmaken, dan technieken er op plakken.
Technieken zoals: - ijsbrekers
                              - fysieke vertrouwensspelen
                              - drama & clownerie
                              - acroportee (teambuilding)
                              - jongleren

Fungerend als rode draad = STAAN.
Dit in vele aspecten, zoals: - Yoga (correct staan, aarden (lichaamsbewustzijn)
                                            - Prescence opbouwen, voor groep staan (theater)
                                            - Er Staan en Vasthouden wat er IS (niet weglopen in gegiechel, attitudes,...)
                                            - Vormspanning: pyramides, staan in heupen, op knieën, in schouders,...
                                            - Stevig en correct staan als uitvalsbasis voor jongleren en alle evenwichttechnieken.
                                            - Omgekeerd staan (handstand)

Vooral in samenwerking met VONKENVISIE. 

OBJECTIEVEN - CIRCUS ALS MIDDEL:

1. Motorisch:                     Iets kunnen, fysieke & mentale grenzen verleggen en zo zelfvertrouwen sterken.
                                            Dit niet via dril maar spelmatig en door educatieve (hulp-)oefeningen aan te bieden.
2. Creativiteit:                    Pistes aanbieden om aangeleerde technieken een eigen KARAKTER te geven (zelfgevonden truuks).
3. Sociale vaardigheden: Groepsbesef, samen sterk-samen durven (respect voor groep is prioritair),
                                            kijken naar anderen, vertrouwen opbouwen (geven & ontvangen) dmv partnerwerk,
                                            helpen opdat de truuk lukt, fysiek contact. 
4. Expressie:                     Durven tonen voor groep (trage opbouw van tonen in kring tot ziels alleen!),
                                           veel kooroefeningen en vertrouwensspelen, drama & clownerie, onthoofding....DOEN !!

 _______________________________________________________________________________________

 

MOTTO: LEREN ONTSPANNEN IN DE INSPANNING. 
- Als lichaam én geest ter beschikking zijn, krijg je mogelijkheden: 'Ik kan het !...Wij kunnen het !'.
- Samen sterk, in groep waar iedere schakel der ketting belangrijk is voor het welslagen der opdrachten.
- Plezier & succeservaringen als motor.

CIRCUS ALS METAFOOR VOOR BEDRIJFSPROCESSEN.
In het begin denk je: 'Het lukt me/ons nooit...', je raakt de kluts kwijt,
maar dan laat je, stapje voor stapje, stereotypen en spanning los, en krijgt zowel de groep als het individu mogelijkheden.

VORMGEVING:
Ijsbrekers, fysieke vertrouwensspelen, dramatische oefeningen en veeeel fun.
Lage drempel en toch grenzen verleggen, persoonlijke en van het team, toegang voor creatie, succes en dan .....

1. Pyramides:    Pyramides bouwen per 1...2,3,4,... vernieuwend partnerwerk.
                           Algemeen licht de nadruk op loslaten, om zo de lichaamscontrole en het partnerwerk (vertrouwen, hulp) te verruimen.
                           Spelmatig wordt er SAMENgewerkt, met als doel de krachten te bundelen, constructies te maken met wisselende leiding.
                           Met een minimum aan woorden maximale efficiëntie bekomen en het creatief proces op gang brengen (anderen die u inspireren).

2. Jongleren:    Hierbij wordt er ook in groep gestart, waar iedere schakel in de ketting belangrijk is voor het welslagen der opdrachten.
                          Het opstartspel beoogt tevens de basisvaardigheden van het jongleren, die verder in kleinere groepjes gebruikt worden
                          om de creativiteit een kans te geven.
                          En het individueel leren jongleren met balletjes (met 'ontspannen in de inspanning' als hoogste doel).

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Jongleren kan je zien als metafoor voor verschillende bedrijfsprocessen.
In het begin denk je:'Het lukt me nooit !', je raakt de kluts kwijt.
Maar dan laat je stapje voor stapje de ballen letterlijk en figuurlijk los,
en krijgt iedereen de basis van het jongleren (3 ballen in de lucht houden in een éénvoudig patroon) binnen een uur onder de knie.

Managers en personeel zijn de hele dag bezig met vergaderen of urenlange sessies.
Vaak hebben ze rond het middaguur een break nodig. Dan is het prettig om even te bewegen.
Leuke bijkomstigheid is dat bij onze workshop de hiërarchie wegvalt, want iemand lager in rang kan jongleren of goochelen bijvoorbeeld sneller aanleren.
Maar uiteindelijk leert iedereen het wel.

De sleutel tot deze magie is éénvoudig: LEREN ONTSPANNEN IN DE INSPANNING.
Als lichaam én geest ter beschikking zijn, krijg je mogelijkheden.

Dit wordt in enthousiasmerende, laagdrempelige oefeningen in groep aangebracht.
Goesting opent deuren en collega's krijgen er een sterkere band door, gevolgd door concrete hulpoefeningen die weer andere deuren openen.
Tot het uiteindelijke 'IK KAN HET !' massaal wordt gedacht en gescandeerd.

Er wordt tevens in groepjes gewerkt om de creativiteit een kans te geven.

De workshop kan éénmalig of op regelmatige basis gegeven worden (middagpauze, even opladen...).

_____________________________________________________________________________________ 

De volgende doelstellingen gelden voor iedere soort groep > de aanpak verschilt > de ervaring zegt hoe ...
't Is meer een kwestie van luisteren ...

Een sessie kan met meer of minder accent op specifieke doelstellingen worden gegeven.
In c wordt met weinig of geen materiaal gewerkt.
Eerst een lijf met voeling en vertrouwen opmaken en er dan technieken op plakken.
De meest aangeboden vormen zijn: - Fysieke vertrouwensspelen
                                                          - Drama & clownerie
                                                          - Acroportee (teambuilding)
                                                          - Jongleren

Fungerend als rode draad = STAAN.
Dit in vele aspecten, zoals: - Yoga (correct staan, aarden (lichaamsbewustzijn)
                                            - Prescence opbouwen, voor groep staan (theater)
                                            - Er Staan en Vasthouden wat er IS (niet weglopen in gegiechel, attitudes,...)
                                            - Vormspanning: pyramides, staan in heupen, op knieën, in schouders,...
                                            - Stevig en correct staan als uitvalsbasis voor jongleren en alle evenwichttechnieken.
                                            - Omgekeerd staan (handstand)

De opbouw van een les:   
                                           1. instapspel: onthoofding (ageren op andere dan beredeneerde impulsen en opbouw concentratie)
                                           2. fysieke opwarming en hulpoefeningen
                                           3. stretch (als deel van de opwarming, stijf = non-actief ofte dood, lichaamsbewustzijn)
                                           4. pyramides, in de 2e fase teambuilding
                                           5. even pauzeren
                                           6. jongleerspel (onder voorbehoud)
                                           7. evenwicht (onder voorbehoud)
                                           8. relaxatie en groepsafsluiter (fysieke reflectie)

Reeds gegeven sociale workshops:
                                           1. 6 x 2 weken met ARKTOS (werken met kansarme jongeren) in 2006-2007-2008
                                           2. werken met langdurig werklozen (10-tal) als alternatief op sollicitatietraining,
                                               met Keerpunt (Antwerpen) en Trefpunt (Dendermonde): CLW, deeltijds onderwijs, kader sociale vaardigheden.
                                           3. gedurende meerdere jaren, gemiddeld 1x per maand werken met moeilijke gasten (geplaatste personen ed),
                                               eerst onder de vleugels van Priso, dan Arktos, naast intensere drama-workshops,
                                               wat samen uitmondde in spektakel met huifkar, gebracht in regio.
                                           4. 7 woensdagmiddagen (2007-2008) als winteractiviteit voor kinderen en jongeren(20 à 40 gemiddeld)
                                               der Antwepse pleintjes, op een overdekte locatie.

Gedurende al deze projecten was er steeds een begeleider bij (meestal een sociaal werker).
Een niet te missen persoon, daar er onontbeerlijke afspraken opgevolgd moeten worden voor het welslagen, vooral bij de langere-termijnprojecten.

__________________________________________________________________________________________________________