Circusworkshops:  Circus als middel

 DOELEN:

Motorisch -     grenzen verleggen, mogelijkheden creëeren en het zelfvertrouwen sterken.
Creativiteit -   mogelijkheden creeëren en een eigen uniek karakter stimuleren.
Sociaal -         groepsbesef, samen sterk durven en vertrouwen opbouwen.
Expressie -    communicatie in breedste zin (breder dan breed).

Voor uw medewerkers, docenten of genodigden van welke aard ook zet Jan zijn  doelstellingen om in een unieke fysieke beleving.

 

DOELGROEPEN:

Schoolprojecten -                                              variërend van sportdaginitiatie tot het maken van een circusvoorstelling.
Bedrijven -                                                          variërend van open familiedagen tot geleide teambuilding.
Evenementen -                                                   van dorpsfeesten, over opendeurdagen tot festivals.
Pedagogische projecten en vormingswerk -  op maat en ervaring gesneden, gaande van kansarmoede-projecten
                                                                             werklozenwerking, het gevangeniswezen, tot bijzonder onderwijs, en verder.
Navorming -                                                        gaande van lerarenbijscholing, tot jongerenwerkers, opvoeders, en verder.      
Jeugddiensten en andere -                               organisaties die zich nog niet konden terugvinden.

 

AANBOD:
(meer informatie op de 'Aanbod'-pagina)

1. circusworkshop alle publiek
2. circusworkshop in vorming docenten en medewerkers
3. teambuilding
4. jongleren op bedrijf
5. sociaal circus